MAHIR MADHUR JAUBAN

AssameseSexStory

Assamese Sex Story

ai kahini2 ghatisil jetiya moi class 9 t asilu.moi garomr bandh aru final exam d thandar dinot mama r gharot jao furibloi.mr soru mahi birat kamuk.aru pray deh2 dekhub bisari thake.ga dhub r somyot buk t mekhela pindhi nador parot dhua.bathrum t nudhay.tair age 23 tetiya.35 28 36 boga figur tair. ekdom dok doika joubn. hight 5.4 inch,dighal suli,dekhat o dhuniya. jetiya gat pani dhale nador pra tetiya kapur vigi dehot lipit khai dhre,piya 2ta, pet2,uru dukhn,kati valk dekha pwa jay.katir vajot kapur sumai jay.tai sokloke dekhai ga dhuisil..mr tetiya kiba hen lage.jihe2 moi siman dangr nhy.buja nubuja ktha jen lage eibor..konoba dangr a dekhile nissoy taik lukai lukai sai thaki haat marib bisarib ba kati marib (=bush mara aru kati mara duyotak bujay akhamaiyat) bisarib.moi sihotr ghrt gole tai khub valpay.karan tai mr dara nijor bush r jala marib bisarisil.tai muk pray ga malis, suli malis,kamar malis,pithi malis, hat malis krib d muk tair osrot niyar sesta krisil.muk uttejit krib bisarisil.taio muk moi nokowate ga malis disil.ga malis krib moi kwa nasilu kron mr laj lagisil ga malis krib aru krabloi.tai krisil jate mr deh2 larib pare aru kisu holeo joubnr sukh lob pare.tair pithi malis krote mr hat kpisil,kene lage bujab nwaru.kin2 tai sukhi hoisil moi tai bisora dikht kisu aag borar babe.tai subidha palei muk joubnor kamonar ktha sikab bisarisil.tair proti durbol kri tair deh,bush r jui nubab bisarisil.TV sale mr osrot bhi mr uru t hat buli thake,lari thake..ketiyaba mr kolat bhi deh2 mr oprot pelai dia,ketiyaba muk tair kolat bhai loy aru njonar dre mr bari r oprot hat rakhe.moi rang singa pri jao lajote.ketiyaba muk dia,ketiyaba muk tair kolat bhai loy aru njonar dre mr bari r oprot hat rakhe.moi rang singa pri jao lajote.rati tair pisor pra jorke saboti dhre.deha2 ghohi dia..muthote tai muk kati mariboloi mati thake aakar ingitere.mr deh2 lage taik. mahir naam anindita. ..rati tair lgot a thaku.ekhn lep r tlot.light of krar pst tai muk saboti dhre thanda buli koi.moio dhru,ndhrile dhrib dia.buk khn mr mukht guji dibr sesta kre…gar oprot vori uthai dia.lahe lahe moro valoga hl.moio jouno sukh lob dhrilu.rati tai mr urut tair uru thoi

 Read More...

AssameseSexStory